Le Mans Inomhus

Perfekt för större grupper på minst 16 personer eller flera!

Upplägget kan liknas vid en stafett. Ni/vi delar in förarna i lag och sedan tilldelas lagen var sin kart.

Längdgräns minimum 160cm & åldersgräns minimum 15 år.